• ოპერაციების რაოდენობა

  აქციის დაწყებიდან დღემდე, გათამაშების ფარგლებში შესრულდა

  1713516 ოპერაცია

 • ოპერაციები ბოლო 1 საათში

  ბოლო 1 საათის განმავლობაში, წუთში საშუალოდ სრულდებოდა

  99.22 ოპერაცია

 • ოპერაციებს შორის ინტერვალი

  ბოლო 1 საათის განმავლობაში, ოპერაციებს შორის საშუალო ინტერვალი იყო

  0.6047 წამი

პირობები